top of page
Behandeling

De psychotherapeut begint met een intake waarin u samen het probleem duidelijk maakt. Daarna wordt met u besproken waaruit de behandeling bestaat. U maakt samen afspraken over uw behandeling, die in een behandelovereenkomst worden vastgelegd.

 

De behandeling bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Tijdens uw behandeling zal samen met u regelmatig geëvalueerd worden.

 

Wij zijn gehouden aan onze beroepscode. Uw behandeling valt onder het beroepsgeheim. Alleen met uw schriftelijke toestemming wordt informatie gegeven aan derden.

 

Het is door de zorgverzekeraar verplicht gesteld om de effecten van de behandeling te meten middels ROM (Routine Outcome Measurement). Dit houdt in dat tijdens de behandeling een aantal keren gevraagd zal worden een vragenlijst in te vullen om het effect en het beloop van de behandeling te evalueren en te meten.

 

Van elke cliënt wordt een (elektronisch)dossier gemaakt. U heeft recht op inzage en tevens heeft u het recht uw dossier te laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk een verzoek voor indienen en er zijn kosten aan verbonden.

 

Klacht- en tucht reglement

Indien u een klacht heeft over uw behandeling of hulpverlener dan kunt u dit met uw hulpverlener bespreken. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt dan heeft u de mogelijkheid om contact op de te nemen met de LVVP, die onder meer als taak heeft in deze kwestie te bemiddelen. Hier kunt u namen opvragen van regionale bemiddelaars. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Uw klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten/Psychologen. U kunt ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 

Waarneming

De wet vereist dat in het geval van plotselinge afwezigheid voor langere duur van uw behandelaar, waarneming geregeld is voor de behandeling. Mocht dit zich voordoen dan wordt u gebeld door een collega die met u bespreekt wat voor u de mogelijkheden zijn. Bij Zandspoor wordt de waarneming onderling geregeld.

 

Cliëntenfolder LVVP

In de door de LVVP uitgegeven cliëntenfolder kunt u informatie lezen bedoeld voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Welke u hier kunt vinden.

bottom of page