De praktijk

Informatie voor cliënten

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psychotherapeut en kan individueel of in relatiesetting plaatsvinden. Er wordt bij aanvang van de behandeling gestart met een diagnostische fase (1 à 2 gesprekken) waarin werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt en de te kiezen methode. Na instemming van de cliënt met de diagnose (werkhypothese) en het behandelplan vindt de eigenlijke psychotherapie plaats in de vorm van een reeks gesprekken. Dit gebeurt door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden.

 

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden zijn:

Onbegrepen lichamelijke klachten, seksuele klachten, somberheid, wisselende stemmingen, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis, spanningsklachten, problemen met ouder worden, slaapproblemen, angst- en dwangklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, eetproblemen, gestagneerde rouw en werk gerelateerde problemen.

 

Aanmelding

U kunt naar onze praktijk verwezen worden via uw huisarts. In het gesprek bij de huisarts krijgt u een verwijsbrief voor psychologische of psychotherapeutische hulp.

U kunt zich via het beveiligde mailadres (contact@zandspoor.nl) of telefonisch rechtstreeks bij de individuele therapeut aanmelden en een afspraak maken voor een intakegesprek.

Bellen kan op alle tijden. Als wij niet in de gelegenheid zijn op te nemen kunt u inspreken en bellen wij u terug.

Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden met de aanmeldingsreden en wordt een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Als u naar het intakegesprek komt brengt u de verwijsbrief van de huisarts mee.

Tevens zijn wij van overheidswege verplicht persoonlijke gegevens van u te vragen zoals uw BSN en uw identiteitsbewijs.

 

 

Cliënten