top of page
De praktijk

Informatie voor cliënten

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerd psychotherapeut en kan individueel of in relatiesetting plaatsvinden. Er wordt bij aanvang van de behandeling gestart met een diagnostische fase (1 à 2 gesprekken) waarin werkhypothesen gevormd worden over het ontstaan, de aard en de ernst van de problematiek van de cliënt en de te kiezen methode. Na instemming van de cliënt met de diagnose (werkhypothese) en het behandelplan vindt de eigenlijke psychotherapie plaats in de vorm van een reeks gesprekken. Dit gebeurt door het vakkundig toepassen van psychotherapeutische methoden.

 

Klachten waarvoor psychotherapie een uitkomst kan bieden zijn:

Stemmingsklachten, somberheid, klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis of van traumatische gebeurtenissen in de voorgeschiedenis, spanningsklachten, angst- en dwangklachten, onzekerheid, identiteitsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, slaapproblemen, seksuele klachten, problemen met ouder worden, relatie- en gezinsproblemen, problemen in de omgang met anderen, eetproblemen, gestagneerde rouw en werk gerelateerde problemen.

Contra-indicaties:

Wanneer er sprake is van zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, geweld in de gezinssituatie, ernstige suïcidedreiging, 

ernstige automutilatie of decompensatie, is behandeling bij ons niet mogelijk.

 

Aanmelding

U kunt naar onze praktijk verwezen worden via uw huisarts. In het gesprek bij de huisarts krijgt u een verwijsbrief voor psychologische of psychotherapeutische hulp.

U kunt zich via de beveiligde mailadressen of telefonisch rechtstreeks bij de individuele therapeut aanmelden. 

Bellen kan op alle tijden. Als wij niet in de gelegenheid zijn op te nemen kunt u inspreken en bellen wij u terug.

Aan de telefoon zullen uw persoonlijke gegevens genoteerd worden en vindt een eerste screening plaats om na te gaan of de therapeut iets voor u kan betekenen. Afhankelijk van de wachttijd wordt een afspraak gemaakt voor het eerste intakegesprek. Als u naar het intakegesprek komt brengt u de verwijsbrief van de huisarts mee.

Van overheidswege zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens van u te vragen zoals uw BSN en identiteitsbewijs.

 

 

Cliënten
bottom of page