top of page
Aanmelden

Vergoeding van zorg

Behandeltrajecten in de GGZ vallen in Nederland onder de basisverzekering en worden dus vergoed. Daarvoor heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en een inschrijving bij een zorgverzekeraar.

De meeste diagnoses vallen onder de zogeheten 'vergoede zorg', maar enkele ook niet (aanpassingsstoornissen, relatie- of werkgerelateerde problematiek, identiteitsproblemen) als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. De behandeltrajecten bij diagnoses die vallen onder de vergoede zorg, vallen dus onder de basisverzekering. Wij kijken met u en de huisarts mee om wat voor zorg het gaat. 

In onze praktijken werken wij zowel met contracten met zorgverzekeraars als ook contractvrij dwz zonder contract met zorgverzekeraars. Voor de kwaliteit van ons werk maakt dit uiteraard geen verschil, wel kan het invloed hebben op de vergoeding die u krijgt van de zorgverzekeraar.


Bij gecontracteerde zorg declareert de zorgverlener direct bij de zorgverzekeraar.

Bij Contractvrije zorg betaalt u in principe direct aan de zorgverlener. U krijgt dan van ons een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

In beide vormen van zorg verrekent de ziektekostenverzekeraar altijd het Eigen Risico met u. In 2023 is dit een bedrag van € 385,- (tenzij u heeft gekozen voor een hoger Eigen Risico).


We raden u aan om vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren naar uw polisvoorwaarden. Het kan zijn dat u een naturapolis of een restitutiepolis hebt. Bij een naturapolis moet u er rekening mee houden dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u ongeveer 65% (naturapolis) tot 100% (restitutiepolis) vergoed.

Bij een restitutiepolis hebt u meestal vrije artsenkeuze, dit geldt ook voor psychologen. Tegenwoordig hanteren verzekeraars verschillende soorten restitutiepolissen, dit varieert per zorgverzekeraar. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog.

Home | Contractvrije Psycholoog

Het tarief voor onverzekerde ( ‘niet vergoede’) zorg is € 124,16 per zitting van 60 minuten. (45 min directe tijd en 15 min indirecte tijd) Hier rust geen BTW op. In geval van partnerrelatietherapie worden dubbele sessies gehanteerd en in rekening gebracht. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

2022 

Per 1 januari 2022 is het zorgsysteem gewijzigd. Vanaf die datum geldt het 'zorgprestatiemodel' en worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een behandelsessie of intercollegiaal overleg) apart in rekening gebracht (en maandelijks gefactureerd). Zie voor meer informatie hierover deze link.

Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

 

1nP

Naast contracten met zorgverzekeraars zijn de psychotherapeuten van Praktijk Zandspoor ook aangesloten bij Stichting 1NP. 1NP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Mocht u in overleg met uw behandelaar ondergebracht worden bij 1NP dan gelden dezelfde regels: Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt eveneens uw eigen risico aangesproken.

Voor meer informatie klik hier.


Privacy regeling
Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen.

U kunt hier de privacyregeling en het formulier downloaden. 

Wachttijden
De actuele wachttijd kunt u vinden op de pagina's van de therapeuten op onze website.

Afzeggen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Afzeggen kan per mail naar betreffende psychotherapeut of bellen/appen/ voicemail inspreken bij desbetreffende psychotherapeut. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak (no-show) zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen voor individuele therapie €60 en voor partnerrelatietherapie €80.

Tarieven
bottom of page