Aanmelden

Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt u behandeld binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Deze behandelingen worden vergoed wanneer u in bezit bent van een verwijsbrief van de huisarts. 

Voor een behandeling in de BGGZ en de SGGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wél van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling.

Veel zorgverzekeraars hebben een maximaal budget vastgesteld wat de psychotherapeuten jaarlijks mogen declareren. Mocht het vergoedingenplafond bereikt zijn, dan kan het zijn dat u niet in behandeling genomen kunt worden vanwege het overschrijden van het budget.

Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
Vanaf 2015 kunnen er in de basis GGZ vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), zijn te bekijken via de volgende link. Klik hier.

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (directe en indirecte tijd, in minuten) die uw therapeut aan uw behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt. Na afsluiting van de behandeling ontvangt uw zorgverzekering een factuur voor de gehele behandeling. Tenzij anders met u is afgesproken. 

De therapeuten die bij ons werken zijn geregistreerd als gz-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) of psychotherapeut en/of klinisch psycholoog bij de BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.
Indien u gebruik wilt maken van de BGGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. 

Specialistische GGZ (SGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)
Indien u klachten heeft die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kunt u gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. Vergoeding hiervan valt onder de basisverzekering. U heeft voor de gespecialiseerde GGZ eveneens een verwijzing van uw huisarts nodig.

In de gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar, 365 dagen. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC geopend worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op gericht is, en de totale hoeveelheid tijd (direct en indirecte tijd, in minuten) die uw therapeut aan de behandeling heeft besteed. De factuur gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, tenzij anders afgesproken is.

Voor tarieven in 2021; Klik hier.

Onverzekerd product (OVP) bij SGGZ/GGGZ
Van sommige problemen wordt de behandeling niet  vergoed. Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt (zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, aanpassingsproblemen) dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 114,41 per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. In geval van partnerrelatietherapie worden dubbele sessie gehanteerd en in rekening gebracht. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.  

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Enkele psychotherapeuten binnen praktijk Zandspoor hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract gesloten en zijn dus niet-gecontracteerde zorgaanbieders.  Dit betekent dat u zelf uw factuur indient bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding. Vraag het na bij uw aanmelding of dit voor u van toepassing is en wat het voor u betekent. De desbetreffende psychotherapeut kan u daar goed over informeren. Kijk en vraag ook na bij uw zorgverzekeraar wat hulp door een niet gecontracteerde hulpverlener betekent.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis u heeft en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heeft u altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Voor meer informatie kijk op: Zorgverzekeraars Vergoedingen GGZ 2020

 

1nP

Naast contracten met zorgverzekeraars zijn de psychotherapeuten van Praktijk Zandspoor ook aangesloten bij Stichting 1NP. 1NP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Mocht u in overleg met uw behandelaar ondergebracht worden bij 1NP dan gelden dezelfde regels: Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt eveneens uw eigen risico aangesproken.

Voor meer informatie klik hier.


Privacy regeling
Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen.

U kunt hier de privacyregeling en het formulier downloaden. 

Wachttijden
De wachttijd varieert van twee tot acht weken. De actuele wachttijd kunt u vinden op de site van 1NP, onder de naam van de psychotherapeut. Voor de 1NP website klik hier. 

Afzeggen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur (werkdagen) van tevoren te worden afgezegd. Afzeggen kan per mail naar betreffende psychotherapeut of bellen/appen/ voicemail inspreken bij desbetreffende psychotherapeut. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak (no-show) zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen voor individuele therapie €60 en voor partnerrelatietherapie €75.

Tarieven